Privacyverklaring

Via onze website (isri.nl) worden privacygevoelige gegevens (persoonsgegevens) verwerkt. EBLO Seating B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

EBLO Seating B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

 

Gebruik van persoonsgegevens

EBLO Seating B.V. hecht veel waarde aan uw privacy. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij verzamelen de volgende gegevens:

 • Algemene gegevens: zoals naam en achternaam. Dit zijn gegevens die u invult op de door ons aangeboden offerte- en contactformulieren. Deze gegevens gebruiken wij om een offerte voor te bereiden.
 • E-mailadres: wordt gebruikt als communicatiemiddel. Op het door u opgegeven e-mailadres versturen wij een reactie of offerte.
 • Telefoonnummer: vragen wij altijd, zodra u gebruik maakt van onze formulieren. Dit nummer wordt gebruikt indien het noodzakelijk is om u te bellen. E-mail is de eerste vorm van communicatie, tenzij anders is opgegeven door u in het bericht.
 • Bedrijfsnaam: wordt aan u gevraagd, zodra u een offerte wilt aanvragen. Bij het aanvragen van een offerte bent u verplicht om een bedrijfsnaam op te geven, omdat wij als bedrijf ons richten op verkoop aan bedrijven.

 

Reclame

Wij kunnen u op de hoogte houden van acties, nieuwe producten of diensten. Op de website heeft u de mogelijkheid om u hiervoor aan te melden. Wij versturen dit via de volgende methodes:

 • E-mail: de genoemde diensten sturen wij naar het e-mailadres dat u heeft opgegeven bij het aanmelden voor onze nieuwsbrief.

Als u zich wilt aanmelden voor onze mailing, dan dient u daar eerst toestemming voor te geven. Na het verzenden van de aanmelding krijgt u op het door u opgegeven e-mailadres een mail, waar u de aanmelding kunt bevestigen. Uw e-mail wordt uitsluitend gebruikt voor genoemde diensten en verstrekken wij niet aan derden.

 

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe u de website gebruikt, zodat op basis daarvan de kwaliteit van de diensten verbeterd kan worden. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Mocht u het onprettig vinden dat uw cookies bewaard worden, dan kunt u deze eenvoudig verwijderen. U kunt ook cookies in zijn geheel uitschakelen. Het is belangrijk om te weten dat onze website dan niet langer optimaal kan werken waardoor bepaalde functies uitvallen.

Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies:

 • Functionele cookies: Om ervoor te zorgen dat de site optimaal blijft werken
 • Analytische cookies: Om uw bezoek aan onze site te analyseren. Dit helpt ons om te ontdekken waarin we de website kunnen verbeteren. Zo blijft het altijd prettig om onze website te bezoeken. Om dit te realiseren gebruiken wij de volgende gegevens:
  • Eigenschappen van uw apparaat (mobiel, tablet of desktop), de browser en uw schermresolutie.
  • Hoe u op onze website terecht bent gekomen en hoelang u onze website heeft bezocht.
  • Welke pagina’s u heeft bezocht op onze website.
 • Advertentiecookies: Om te analyseren hoe vaak er geklikt wordt op onze advertentie en hoe vaak een advertentie vertoond wordt.

 

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om de gegevens van de Analytische- en Advertentiecookies bij te houden. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data en delen geen gegevens met andere diensten van Google. Wij anonimiseren ook ip-adressen.

 

Beveiliging

Onze website is voorzien van een certificaat (SSL). Dit certificaat houdt in dat er altijd een beveiligde verbinding is tussen uw browser en de webserver. U kunt dit herkennen aan het groene slotje dat verschijnt bovenin de zoekbalk van uw browser.

 

Bewaartermijn

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is om uw offerteaanvraag of vraag in ons contactformulier af te handelen. Mocht u naar aanleiding van een offerte aanvraag klant worden en iets kopen via EBLO, dan bewaren wij uw gegevens, voor onbepaalde tijd in ons klantenregister. U kunt een verzoek indienen voor het wijzigen of verwijderen van uw gegevens. Lees hierover verder in de privacyverklaring.

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze website gebruik te maken.

 

Intellectuele eigendommen

EBLO Seating B.V. behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, foto’s, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enige wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EBLO of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

EBLO Handelsmaatschappij B.V.
Schrijnwerkersstraat 10
3334 KH Zwijndrecht
info@eblo.nl
0180 – 512 866